7 באוק׳ 2008

הופכים לאהבה

כשהאושר מתגנב לחיוכה, לעיניו מתגנבות דמעות. היא מנגבת אותן ושואלת למה הוא בוכה, עדיין מחייכת, כי עד שהאושר מתגנב לחיוכה הוא אינו עוזב במהירות. סתם ככה, הוא עונה לה, מנגב בשפתיו את האושר על שפתיה, כך שהחיוך הופך לנשיקה.

כשהחיוך הופך לנשיקה, גם לשונה הופכת נשיקה. גם שיניה ועיניה ולחייה וצווארה. שדיה, בטנה, ידיה וקצות אצבעותיה, הופכים נשיקה. והוא מנסה עם שפתיו לנשוק לכל הנשיקות האלה, אבל אין לו מספיק שפתיים, כך שכל אבריו נאלצים להפוך נשיקה גם הם.