19 במאי 2008

סודי ביותר

הרבה אנשים לא יודעים אבל אני הוא הסוד השמור ביותר בצה"ל. לא רק אני, כל היחידה הזאת. התפקיד שלנו הוא איסוף מודיעיני מדויק לגבי מיקומם של אנשים ברגע נתון. כל העבודה צריכה להתבצע מאוד מהר ובלי שיזהו אותנו או יגלו שאנחנו מחפשים אותם. ברגע שאנחנו עולים על המיקום של היעד שלנו אנחנו מחכים שהוא יהיה לבד, ורק אז אנחנו חושפים את עצמנו בפניו. אנשים לא יודעים את זה, חושבים שזה פשוט לדעת איפה נמצא אבא שהבן החייל שלו נהרג, אבל זה לא. לפעמים צריך להגיע למקומות עבודה, לפעמים לחברים של האב, לפעמים צריך לנסוע חצי עולם כדי למצוא אותו וכל פעם לעשות את זה במהירות וזהירות כדי שהמידע לא יגיע אליו בדרך אחרת. את דרכי הפעולה של היחידה אני לא אפרט. אבל רק ככה שתדעו, שזה קיים. אני קיים, היחידה הזאת קיימת. רק הילדים של האנשים שאנחנו מחפשים, כבר לא.